Ing. ŠONSKÝ DRAHOSLAV, CSc.

ZAHRADNÍ ARCHITEKT

se narodil 6. 11. 1934.
Je absolvent Střední zahradnické školy Mělník (1954), Vysoké školy zemědělské Brno, zahradnické fakulty Lednice na Mor.(1959)
Od roku 1994 je Autorizovaný architekt České komory architektů
Po absolvování vysoké školy v roce 1959 nastoupil do praxe v Bratislavě, po té do zahradnické školy v Děčíně a projekční organizace v Liberci. Od roku 1974 pracoval ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. Po roce 1991 založil Ateliér zahradní a krajinářské tvorby. Jeho hlavním oborem zájmu byla projekce a zakládání rozsáhlé dendrologické zahrady v Průhonicích.

Věnuje se projektování a zakládání městské a krajinné zeleně, rekonstrukci historických zahrad a parků, soukromých a rezidenčních zahrad. Vedl výuku ateliérů na Vyšší zahradnické škole na Mělníce. Publikuje ve sbornících a odborných časopisech a je autorem několika odborných a populárně vědeckých publikací.
Získal také několik významných ocenění.

Ing. ŠONSKÝ DRAHOSLAV, CSc. je autorem knih:

  • Zahradní posezení - ERA group (2005)
  • Moderní zahrady - ERA group (2007) Computer Press (2009 a 2011)
  • Úprava hrobů - Grada (2002)
  • Zahradní detail  - Computer Press (2013)
  • Živé ploty a tvarované dřeviny v zahradě - Grada (1999)
  • Zahrady 80  (novinka) - Blurb (2015) - klikni pro náhled
 
Site maps Copyright © 2015 sonsky.cz